Κεραίες

Advantenna-p11

Κεραία ευρείας δέσμης

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF, με πολύ λεπτό αποτύπωμα, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από μια ευρεία δέσμη προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα ημισφαίριο.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας και το λεπτό αποτύπωμα καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Η Advantenna-p11 διατίθεται επίσης με περίβλημα και με εξωτερικό περίβλημα.

Advantenna-p11 με περίβλημα

Κεραία ευρείας δέσμης

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF, με πολύ λεπτό αποτύπωμα, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από μια ευρεία δέσμη προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα ημισφαίριο.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας και το λεπτό αποτύπωμα καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Η Advantenna-p11 διατίθεται επίσης με περίβλημα και με εξωτερικό περίβλημα.

Advantenna-p11 με εξωτερικό περίβλημα

Κεραία ευρείας δέσμης

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF, με πολύ λεπτό αποτύπωμα, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από μια ευρεία δέσμη προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα ημισφαίριο.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας και το λεπτό αποτύπωμα καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Το περίβλημα είναι IP67, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Η Advantenna-p11 διατίθεται επίσης δίχως περίβλημα.

Advantenna-p12

Κεραία δέσμης “βεντάλιας”

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p12 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF 2 στοιχείων με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 60° προς την κατεύθυνση του μακριού άκρου της κεραίας και 90º προς την κατεύθυνση της μικρής άκρης της κεραίας.

Έχει πολύ λεπτό αποτύπωμα. Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση της κεραίας μέσα σε λεπτά αντικείμενα.

H Advantenna-p12 είναι ιδανική για συστήματα πρόληψης απωλειών σε καταστήματα λιανικής.

Αυτή η κεραία RFID μπορεί να ενσωματωθεί σε βάθρα ηλεκτρονικής επιτήρησης αντικειμένων (EAS) με βάση την ακουστικο-μαγνητική τεχνολογία, μετατρέποντας τέτοια βάθρα σε υβριδικά συστήματα που περιλαμβάνουν δύο τεχνολογίες ταυτόχρονα: ακουστικο-μαγνητική και RFID.

Advantenna-p13

Κεραία δέσμης “βεντάλιας”

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p13 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF  με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 40° προς την κατεύθυνση του μακριού άκρου της κεραίας και 90º προς την κατεύθυνση της μικρής άκρης της κεραίας.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID όπως:

 • Συστήματα πρόληψης απωλειών
 • Πύλες, σήραγγες
 • Διαδρόμους
 • Πόρτες

Advantenna-p14

Κεραία δέσμης “βεντάλιας”

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p14 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμη 30° προς την κατεύθυνση του μακριού άκρου της κεραίας και 90º προς την κατεύθυνση της μικρής άκρης της κεραίας.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID όπως:

 • Συστήματα πρόληψης απωλειών
 • Πύλες, σήραγγες
 • Διαδρόμους
 • Πόρτες

Advantenna-p16

Κεραία δέσμης “βεντάλιας”

Συμπαγής κεραία RFID UHF

Η Advantenna-p16 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμη 20° προς την κατεύθυνση του μακριού άκρου της κεραίας και 90º προς την κατεύθυνση της μικρής άκρης της κεραίας.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά την Advantenna-p16 ιδανικό για πολλές εφαρμογές RFID όπως:

 • Τήρηση χρόνου αθλητικών γεγονότων, μαραθωνίων, χρονομέτρησης αγώνων
 • Εναέρια συστήματα αποφυγής απωλειών
 • Πύλες, σήραγγες
 • Διαδρόμους
 • Πόρτες
 • Συστήματα διοδίων
 • Παρακολούθηση οχημάτων

Advantenna-p22

Κεραία στενής δέσμης

Συμπαγής κεραία RFID UHF 2×2

Η Advantenna-p22 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF 2×2 στοιχείων με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 60°/60°.

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως συστήματα απογραφής σε πραγματικό χρόνο, “μαγικούς” καθρέφτες και παρακολούθηση μέσω θυρών και διαδρόμων.

Advantenna-p33

Κεραία στενής δέσμης

Συμπαγής κεραία RFID UHF 3×3

Η Advantenna-p33 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF 3×3 στοιχείων με κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από σχήμα δέσμης “μολυβιού” (40°/40°)

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως συστήματα απογραφής σε πραγματικό χρόνο, “μαγικούς” καθρέφτες και δοκιμαστήρια.

Ένα σετ Advantenna-p33 μπορεί να εγκατασταθεί κρεμαστό από την οροφή για να αναγνωρίζει και να εντοπίζει αντικείμενα με ετικέτα σε έναν δεδομένο χώρο σε πραγματικό χρόνο.

Στα καταστήματα λιανικής, η Advantenna-p33 μπορεί να εγκατασταθεί στην οροφή, πάνω από κάθε δοκιμαστήριο. Σε αυτή τη θέση, και χάρη στην υψηλή κατευθυντικότητά του, το σύστημα RFID ανιχνεύει τις ετικέτες RFID που βρίσκονται στο αντίστοιχο δοκιμαστήριο, ενώ ελαχιστοποιεί τον εντοπισμό αντικειμένων που βρίσκονται σε γειτονικά δοκιμαστήρια ή σε κοντινές περιοχές.

Advantenna-SP11

Κεραία ευρείας δέσμης υψηλής απολαβής

Συμπαγές μέγεθος

Η Advantenna-SP11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF με πολύ υψηλή απολαβή, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από μια ευρεία δέσμη προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα ημισφαίριο.

Ο συνδυασμός υψηλής απολαβής, λεπτής μορφής και συμπαγούς μεγέθους (σε σύγκριση με άλλες κεραίες υψηλής αππλαβής που διατίθενται στην αγορά) καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID όπως πύλες RFID, σήραγγες RFID, έξυπνα ράφια, έξυπνα πάνελ, έξυπνα τραπέζια, έξυπνες επιφάνειες γενικά.

Η Advantenna-SP11 διατίθεται επίσης με περίβλημα.

Advantenna-SP11 με περίβλημα

Κεραία ευρείας δέσμης υψηλής απολαβής

Συμπαγές μέγεθος

Η Advantenna-SP11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF με πολύ υψηλή απολαβή, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από μια ευρεία δέσμη προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα ημισφαίριο.

Ο συνδυασμός υψηλής απολαβής, λεπτής μορφής και συμπαγούς μεγέθους (σε σύγκριση με άλλες κεραίες υψηλής αππλαβής που διατίθενται στην αγορά) καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID όπως πύλες RFID, σήραγγες RFID, έξυπνα ράφια, έξυπνα πάνελ, έξυπνα τραπέζια, έξυπνες επιφάνειες γενικά.

Η Advantenna-SP11 διατίθεται επίσης δίχως περίβλημα.

Advantenna-SP12

Κεραία ευρείας δέσμης “βεντάλιας” υψηλής απολαβής

Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο

Η Advantenna-SP12 είναι μια εξαιρετικά ελαφριά κεραία RFID UHF με πολύ υψηλή απολαβή, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 70° σε ένα επίπεδο και δέσμη 40° στο άλλο επίπεδο.

Ο συνδυασμός υψηλής απολαβής, λεπτής μορφής και εξαιρετικά ελαφρού σχεδιασμού καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως πύλες RFID, σήραγγες RFID, έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Η Advantenna-SP12 διατίθεται επίσης με περίβλημα.

Advantenna-SP12 με περίβλημα

Κεραία ευρείας δέσμης “βεντάλιας” υψηλής απολαβής

Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο

Η Advantenna-SP12 είναι μια εξαιρετικά ελαφριά κεραία RFID UHF με πολύ υψηλή απολαβή, κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 70° σε ένα επίπεδο και δέσμη 40° στο άλλο επίπεδο.

Ο συνδυασμός υψηλής απολαβής και λεπτής δέσμης καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως πύλες RFID, σήραγγες RFID, έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από μεταλλική κατασκευή με πλαστικό κάλυμμα.

Η Advantenna-SP12 διατίθεται επίσης δίχως περίβλημα.

Advantenna-L11

Κεραία κοντινού πεδίου

Λεπτή και ισχυρή

Η Advantenna-L11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF κοντινού πεδίου, με πολύ λεπτό αποτύπωμα και ισχυρή και ομοιόμορφη κατανομή μαγνητικού πεδίου εντός της ζώνης ανίχνευσης. Όταν χρησιμοποιείται με επαγωγικές ετικέτες κοντινού πεδίου, η περιοχή ανάγνωσης μπορεί να περιοριστεί κοντά στην κεραία.

Αυτή η λεπτή μορφή και η ευρεία περιοχή κάλυψης στη ζώνη κοντινού πεδίου της κεραίας καθιστούν αυτήν την κεραία ιδανική για πολλές εφαρμογές RFID, όπως σημεία πώλησης, επιτραπέζιες εφαρμογές, έξυπνα τραπέζια ή άλλες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά Advantenna-L11:

 • συμπαγής κεραία RFID UHF κοντινού πεδίου
 • πολύ λεπτός συντελεστής μορφής (13 mm με σύνδεσμο φλάντζας)
 • ισχυρή και ομοιόμορφη κατανομή μαγνητικού πεδίου εντός της ζώνης ανίχνευσης
 • διπλή ζώνη: ETSI και FCC

Advantenna-CP11

Κεραία περιορισμένου πεδίου

Περιορισμένο πεδίο

Η Advantenna-CP11 είναι μια συμπαγής κεραία RFID UHF με εξαιρετικά ελεγχόμενη περιοχή ανάγνωσης και με κυκλική πόλωση.

Με τον έλεγχο της ισχύος της συσκευής ανάγνωσης RFID, η Advantenna-CP11 μπορεί να λειτουργήσει ως κεραία κοντινού πεδίου ή ως κεραία μεγαλύτερης εμβέλειας.

Όταν εργάζεστε ως κεραία κοντινού πεδίου, η περιοχή ανάγνωσης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι μερικά εκατοστά, ακόμη και με ετικέτες μακρινού πεδίου.

Το Advantenna-CP11 μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια ενός ραφιού, τραπεζιού κ.λπ. για τη δημιουργία εφαρμογών RFID.

Εφαρμογές: ταμεία, συστήματα check-in, έλεγχος πρόσβασης, έξυπνα ράφια, έξυπνες οθόνες, έξυπνα πάνελ και έξυπνα τραπέζια.