Καλώδια

Καλώδια RF

Καλώδια

Διαθέσιμα μήκη (σε μέτρα)

SMA αρσενικό ίσιο – SMA αρσενικό ίσιο
0,3 – 0,6 – 0,9 – 1,5 – 2,1 – 2,7 – 3,6 – 5,2 – 7,5

SMA αρσενικό ορθή γωνία – SMA αρσενικό ίσιο
0,3 – 0,9 – 1,5 – 2,1 – 2,7

SMA αρσενικό ορθή γωνία – SMA αρσενικό ορθή γωνία
0,3 – 0,9 – 1,5

SMA αρσενικό ίσιο – αντίστροφο TNC αρσενικό ίσιο
0,3 – 0,9 – 1,5 – 2,1 – 2,7 – 3,6 – 5,2 – 7,5

SMA αρσενικό ορθή γωνία – αντίστροφη TNC αρσενικό ίσιο
0,3 – 0,9 – 1,5 – 2,1 – 2,7

MCX αρσενικό ίσιο – SMA αρσενικό ίσιο
0,3 – 0,9 – 1,5 – 2,1 – 2,7

* Άλλες διαμορφώσεις καλωδίων μπορούν να παρέχονται κατόπιν αιτήματος