Επαναπροσδιορισμός της
Αντικλεπτικής Προστασίας

Κομψό, ισχυρό, επαναστατικό

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαχείριση Parking
ελεύθερης πρόσβασης
ή επί πληρωμή

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Logistics

RFID

ΕΛΕΓΧΟΣ
Πρόσβασης

Διαχείριση
αλυσίδας τροφοδοσίας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ σε
πραγματικό χρόνο

Διαχείριση Λιανικής
απογραφή & εύρεση προϊόντων
διαδραστικές εφαρμογές πελατών

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
Βιβλιοθήκες
Κοσμηματοπωλεία
Νοσοκομεία