Πρόληψη απωλειών

AdvanSafe-200

Εναέριο σύστημα RFID με σύστημα διεύθυνσης δέσμης

Αποφύγετε τους ψευδείς συναγερμούς

Το AdvanSafe-200 είναι ένα εναέριο σύστημα πρόληψης απωλειών που βασίζεται σε RFID UHF που ανιχνεύει τα στοιχεία με ετικέτα που περνούν από μια είσοδο, επαληθεύει εάν αυτά τα αντικείμενα έχουν αγοραστεί και ενεργοποιεί έναν ακουστικό ή/και οπτικό συναγερμό εάν δεν έχει αγοραστεί κάποιο αντικείμενο.

Το AdvanSafe-200 χρησιμοποιεί πολλαπλές δέσμες κεραίας και ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης δέσμης για να ανιχνεύσει ποιες ετικέτες είναι στατικές και ποιες κινούνται, αποφεύγοντας τους ψευδείς συναγερμούς.

Το AdvanSafe-200 περιλαμβάνει μια κύρια και μια δευτερεύουσα μονάδα:
 • Η κύρια μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης, ελεγκτή, συναγερμό, οπτικό δείκτη συναγερμού και μία κατευθυντήρια κεραία.
 • Κάθε δευτερεύουσα μονάδα περιλαμβάνει μια κατευθυντήρια κεραία και μια οπτική ένδειξη συναγερμού.

Με τη χρήση του AdvanSafe δεν είναι πλέον απαραίτητο να εγκαταστήσετε δύο τεχνολογίες για τη χρήση λειτουργιών EAS και RFID σε ένα μόνο κατάστημα.

AdvanSafe-100

Εναέριο σύστημα RFID

Ασφαλέστερα καταστήματα

Το AdvanSafe-100 είναι ένα σύστημα πρόληψης απωλειών βασισμένο σε RFID UHF. Περιλαμβάνει μια κεραία με ενσωματωμένο αναγνώστη, ελεγκτή και συναγερμό που συνδυάζει την πρόληψη απωλειών και τις λειτουργίες RFID σε ένα σύστημα.

Το AdvanSafe-100 εντοπίζει τα στοιχεία με ετικέτα που περνούν κάτω από την κεραία, επαληθεύει εάν αυτά τα στοιχεία έχουν πληρωθεί και ηχεί συναγερμός εάν κάποιο προϊόν δεν έχει πληρωθεί.

Το AdvanSafe-100 περιλαμβάνει μια κύρια και μια δευτερεύουσα μονάδα:
 • Η κύρια μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης, ελεγκτή, συναγερμό, οπτικό δείκτη συναγερμού και μία κατευθυντήρια κεραία.
 • Κάθε δευτερεύουσα μονάδα περιλαμβάνει μια κατευθυντήρια κεραία και μια οπτική ένδειξη συναγερμού.

Με τη χρήση του AdvanSafe-100 δεν είναι πλέον απαραίτητο να εγκαταστήσετε δύο τεχνολογίες για τη χρήση λειτουργιών EAS και RFID σε ένα μόνο κατάστημα.

AdvanMat-300

Αρθρωτό πατάκι RFID

Αόρατο σύστημα

Το AdvanMat-300 είναι ένα αρθρωτό πατάκι RFID υψηλής απόδοσης που ενσωματώνει πολλαπλές κεραίες UHF RFID μέσα σε ένα πατάκι, για την παρακολούθηση ατόμων ή αντικειμένων.

Αυτές οι μονάδες χαλιού δαπέδου μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους δίνοντας στους πελάτες υψηλή ευελιξία όσον αφορά το πλάτος των προστατευόμενων περιοχών.

Το AdvanMat-300 μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε υλικό.

Αρθρωτό και ανθεκτικό

Οι κεραίες έχουν κυκλική πόλωση και μοτίβο ακτινοβολίας που χαρακτηρίζεται από πλάτος δέσμης 40° προς μία κατεύθυνση και πλάτος δέσμης 90° στην κάθετη κατεύθυνση (σχήμα δέσμης κουρτινών).

Αυτό το μοτίβο ακτινοβολίας καθιστά αυτό το σύστημα ιδανικό για εφαρμογές RFID όπως συστήματα πρόληψης απωλειών, πυλών, διαδρόνων, θυρών κ.λπ.

Το AdvanMat-300 μπορεί να αντέξει 500 κιλά.

AdvanGuard

Μονάδα συναγερμού RFID

Μαζί με το AdvanMat

Το AdvanGuard είναι μια μονάδα συναγερμού RFID UHF για πρόληψη απωλειών σε καταστήματα λιανικής, βιβλιοθήκες και άλλους χώρους.

Αυτό το σύστημα πρόληψης απωλειών περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο αναγνώστη και συναγερμό που συνδυάζει λειτουργίες πρόληψης απωλειών και RFID σε ένα σύστημα.

Το AdvanGuard συνδέεται εύκολα με διάφορες κεραίες RFID. Είναι ιδανικό για συνδυασμό με το πατάκι AdvanMat RFID, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης απωλειών.

Ακουστικός και οπτικός συναγερμός
 1. Πρώτον, συνδέεται με επιλεγμένες κεραίες ή συστήματα RFID
 2. Δεύτερον, ανιχνεύει τα στοιχεία με ετικέτα κάτω από την κάλυψη των κεραιών
 3. Τρίτον, επαληθεύει εάν αυτά τα στοιχεία έχουν πληρωθεί ή πληρούν μια προϋπόθεση
 4. Τέλος, ενεργοποιεί έναν ακουστικό ή/και οπτικό συναγερμό εάν κάποιο από τα είδη δεν έχει πληρωθεί ή δεν πληροί έναν όρο

AdvanGate-100

Στήλες RFID

Αποτρεπτικό αποτέλεσμα

Το AdvanGate-100 είναι ένα σύστημα πρόληψης απωλειών που βασίζεται σε RFID UHF. Περιλαμβάνει μία στήλη με κεραίες RFID, έναν ενσωματωμένο αναγνώστη, ελεγκτή και συναγερμό που συνδυάζει λειτουργίες EAS και RFID σε ένα σύστημα.

Το AdvanGate-100 ανιχνεύει τα στοιχεία με ετικέτα που περνούν μεταξύ των στηλών, επαληθεύει εάν αυτά τα στοιχεία έχουν πληρωθεί και ενεργοποιεί έναν ακουστικό ή/και οπτικό συναγερμό εάν κάποιο στοιχείο δεν έχει πληρωθεί.

Λιγότερες στήλες σε φαρδιές εισόδους

Το AdvanGate-100 περιλαμβάνει μια κύρια μονάδα και μια δευτερεύουσα μονάδα:

 • Η κύρια μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης, ελεγκτή, συναγερμό, οπτική ένδειξη συναγερμού και κεραίες.
 • Η δευτερεύουσα μονάδα περιλαμβάνει κεραίες και οπτικό συναγερμό.

Το AdvanGate-100 περιλαμβάνει παραμέτρους με δυνατότητα διαμόρφωσης για την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερμών.

AdvanGate-200

Βάση RFID με οδήγηση δέσμης

Λιγότερο παρεμβατικό από άλλες στήλες

Το AdvanGate-200 είναι ένα σύστημα πρόληψης απώλειας βασισμένο σε RFID UHF που ανιχνεύει τα στοιχεία με ετικέτα που περνούν από μια είσοδο, επαληθεύει εάν αυτά τα αντικείμενα έχουν αγοραστεί και ενεργοποιεί έναν ακουστικό ή/και οπτικό συναγερμό εάν δεν έχει αγοραστεί κάποιο αντικείμενο.

Το AdvanGate-200 χρησιμοποιεί πολλαπλές δέσμες κεραίας και ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης δέσμης για να ανιχνεύει ποιες ετικέτες είναι στατικές και ποιες κινούνται, αποφεύγοντας τους ψευδείς συναγερμούς.

Το μικρό μέγεθος του AdvanGate-200 είναι λιγότερο παρεμβατικό από άλλες αντικλεπτικές στήλες στην αγορά.

Αποτροπή κλοπής και αναγνώριση προϊόντος σε ένα σύστημα

Το AdvanGate-200 περιλαμβάνει μια κύρια μονάδα και μια δευτερεύουσα μονάδα:

 • Η κύρια μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης, ελεγκτή, συναγερμό, οπτική ένδειξη συναγερμού και μια κεραία με οδήγηση δέσμης.
 • Η δευτερεύουσα μονάδα περιλαμβάνει κεραία με οδήγηση δέσμης και οπτικό συναγερμό.