Intelligent Solution @Source

Source Tagging (παγίδευση στην πηγή) είναι η διαδικασία στην οποία τοποθετούνται στα προϊόντα αντικλεπτικές ετικέτες και/ή RFID, είτε στο σημείο κατασκευής, είτε κατά την συσκευασία είτε στα κέντρα διανομής.