Ετικέτες με Καλώδιο

Σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρέχουν την μέγιστη προστασία με ελάχιστες απώλειες, οι CableLoks προστατεύουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλών απωλειών. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και ευέλικτες, επιτρέποντας την ανοιχτή έκθεση και κατά συνέπεια τις αυξημένες πωλήσεις.