Διαχείριση Καροτσιών για Αλυσίδες Λιανικής

Αποκτήστε αξιοποιήσιμα δεδομένα συμπεριφοράς πελατών!

Περισσότερος έλεγχος μέσω έξυπνων δεδομένων

Ο έξυπνος τροχός Rocateq συλλέγει αυτόματα δεδομένα κίνησης από τους πελάτες σας ενώ ψωνίζουν χωρίς να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα.

Ακολουθήστε τα καλάθια σας και βελτιστοποιήστε την εμπειρία αγορών των πελατών σας

Τα δεδομένα που συλλέγονται βοηθούν στη βελτίωση των λειτουργιών του καταστήματός σας. Το σύστημα διαχείρισης καροτσιών του Rocateq είναι πλήρως προσαρμόσιμο. Εσείς καθορίζετε ποια δεδομένα από το κατάστημά σας είναι σημαντικά. Δεδομένα όπως αριθμός καροτσιών αγορών που χρησιμοποιήθηκαν, χρόνος αναμονής στο ταμείο, επίσκεψη ανά διαδρομή, τοποθεσία καροτσιού κ.λπ.

Επιπροσθέτως είστε σε θέση να κάνετε σωστό διαμοιρασμό του συνόλου των καροτσιών σας σε όλο το εύρος της αλυσίδας σας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος ανά χρονική περίοδο, δίχως να απαιτείται αγορά επιπλέον καροτσιών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.