Ασφάλεια Καλαθιών με Ώνια

Η κλοπή καλαθιών πλήρη με απλήρωτα προϊόντα είναι παρελθόν !

Η Rocateq προστατεύει τα καλαθάκια με ώνια

Το Basket Security έχει αναπτυχθεί για να μετριάσει την κλοπή καλαθιών και εμπορευμάτων. Ο πελάτης σας μπορεί να πάρει το καλάθι αγορών σε οποιοδήποτε μέρος του καταστήματος, εκτός από τον εξωτερικό χώρο.

Έξυπνες ετικέτες

Τα καλάθια αγορών σας παραμένουν στο κατάστημά σας

Η ετικέτα Rocateq είναι προσαρτημένη στο καλάθι σε ένα μέρος που είναι σχεδόν αόρατο στον πελάτη. Κάθε φορά που ο πελάτης σας προσπαθεί να εγκαταλείψει το κατάστημα με ένα καλάθι αγορών και να περάσει το ασύρματο σήμα, η ετικέτα θα ηχήσει.

Έξω από το κατάστημα, το καλάθι αγορών δίνει ένα ενοχλητικό και μόνιμο σήμα συναγερμού. Αυτό καθιστά πολύ δυσάρεστο για τον πελάτη σας να πάρει το καλάθι αγορών μαζί του. Το σήμα συναγερμού μπορεί να απενεργοποιηθεί με τηλεχειριστήριο.