Τύπου Αράχνης

Οι Ετικέτες τύπου Αράχνης της Alpha έχουν γίνει το πρότυπο στην ασφάλεια προϊόντων υψηλών απωλειών και τις έχουν εμπιστευτεί περισσότερες από 500 διεθνείς αλυσίδες λιανικής. Τα επεκτάσιμα καλώδια τους είναι σε θέση να προστατεύουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους.