Πυρανίχνευση

Αξιοπιστία ανίχνευσης

Η πυρανίχνευση απαιτεί την χρήση αξιόπιστου υλικού και λογισμικού με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Για την υλοποίηση έργων πυρανίχνευσης χρησιμοποιούνται προϊόντα της Paradox Hellas, αναγνωρισμένα διεθνώς που συνδυάζουν αξεπέραστη αξιοπιστία με εξαιρετική απόδοση ανίχνευσης.

Τα συστήματα της Paradox διαθέτουν όλη την αναγκαία ποικιλία υλικών πέραν του «εγκέφαλου» που είναι ο Πίνακας ελέγχου συναγερμού πυρκαγιάς. Είναι ο κεντρικός κόμβος στον οποίον κατευθύνονται όλα τα σήματα των ανιχνευτών που θα συνδεθούν και παρέχει μια ένδειξη κατάστασης στους χρήστες.

Διαφορετικοί τύποι ανιχνευτών συναγερμού πυρκαγιάς
Στον πυρήνα ενός συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς βρίσκονται οι συσκευές ανίχνευσης, από εξελιγμένους έξυπνους ανιχνευτές καπνού έως απλά υαλόθραυστα μπουτόν όπως:

 • Ανιχνευτές θερμότητας
 • Ανιχνευτές καπνού
 • Ανιχνευτές φυσικού αερίου
 • Ανιχνευτές Ιονισμού
 • Ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα
 • Ανιχνευτές πολλαπλών αισθητήρων
 • Ανιχνευτές προπανίου
 • Ανιχνευτές φλόγας
 • Σημεία χειροκίνητης κλήσης
 • Πλακέτες ρελέ
 • Σειρήνες / Φάροι