Άμεση διερεύνηση απάτης με έλεγχο των αποδείξεων και σύνδεση με το σύστημα CCTV

Η Nanodems Corporation είναι κατασκευαστής Ολοκληρωμένων Λύσεων Λογισμικού. Η Nanodems Retail Solution ενσωματώνει εφαρμογές CCTV & Ταμειακού Συστήματος και τις ελέγχει μέσω ενός περιβάλλοντος χρήσης.