Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε τα έντυπα στα ελληνικά που περιγράφουν λεπτομερώς την τεχνολογία και τις λύσεις της.

Μηχανοτρονικές & Ηλεκτρονικές Κλειδαριές

Έλεγχος & διαχείριση κλειδιών & κλειδαριών χωρίς καλώδια

Ένα πανίσχυρο σύστημα διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικές και μηχανοτρονικες κλειδαριές

+CLIQ

 • H λύση για απλή επέκταση συστημάτων μηχανικών κλειδαριών & εγκαταστάσεις ελάχιστων απαιτήσεων.

VERSO®CLIQ

 • Δοκιμασμένο στον χρόνο μηχανοτρονικό σύστημα για απαιτητικές εφαρμογές με το μοναδικό κλειδί που χαμογελά!

eCLIQ

 • Αμιγώς ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής ασφάλειας έναντι μεθοδεύσεων & ευφυών προσπαθειών διάρρηξης.

Τομείς υλοποίησης λύσεων:

 • δημόσια κτίρια
 • εταιρίες & κτίρια γραφείων
 • υγεία
 • εκπαιδευτικοί οργανισμοί
 • βιομηχανία
 • μεταφορές & logistics
 • στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 • λιανική
 • ξενοδοχεία & αναψυχή
 • κατοικίες