Μιας Χρήσης

Σχεδιασμένες για να αφαιρεθούν από τον καταναλωτή μετά την αγορά, οι λύσεις Μιας Χρήσης της Checkpoint προσφέρουν μια οικονομική, πρακτική και ασφαλή προσέγγιση για την προστασία των προϊόντων σας από κλοπή και από το φαινόμενο wardrobing (αγορά, χρήση και επιστροφή ειδών ένδυσης και αξεσουάρ).