Για περισσότερα επισκεφθείτε το σχετικό landing page της λύσης (ανοίγει σε νέο παράθυρο/tab).

ESL – Ηλεκτρονικές Ετικέτες Ραφιού

Πόσο έξυπνο είναι το κατάστημά σας;

Η πολυετής εμπειρία μας στην παροχή λύσεων λιανικής είναι η εγγύησή μας για την μετάβασή σας στο Ψηφιακό Εμπόριο!

  • ΥΨΗΛΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ.
    • Ελαχιστοποίηση χρήσης του συστήματος για μείωση κόστους συντήρησης.
  • ΕΥΚΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
    • Απευθείας σύνδεση του AP στο Cloud δίχως ανάγκη επιπρόσθετου εξοπλισμού.
  • ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
    • Σύστημα παρακολούθησης AP + ESL με περιοδικές ειδοποιήσεις & πίνακα ελέγχου.