Για περισσότερα επισκεφθείτε το σχετικό landing page της λύσης (ανοίγει σε νέο παράθυρο/tab).

Διαχείριση Οχημάτων Logistics

Έλεγχος και καταγραφή εισερχομένων & εξερχομένων οχημάτων

Διαχειριστείτε πλήρως τα εισερχόμενα & εξερχόμενα οχήματα στο logistics center σας

Εξασφαλίστε την ασφάλεια του προσωπικού, των χώρων & των εμπορευμάτων με πλήρη έλεγχο και καταγραφή όλων των οχημάτων που εισέρχονται στις εκγαταστάσεις σας.
Με τη σύνδεση του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων με τη βάση δεδομένων αποστολών – παραλαβών, θα είστε σε θέση να ελέγξετε πλήρως την κίνηση των οχημάτων.

Οι σύμβουλοι και οι τεχνικοί της Οδέσους ΑΕ είναι στη διάθεση σας, ώστε να σας ενημερώσουν και να λύσουν οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με το πως μπορείτε να προχωρήσετε στη λύση αυτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μιλήσουμε για το πώς θα υλοποιήσουμε τη λύση που σας ενδιαφέρει.