Πώς λειτουργεί ο ιονισμός πλάσματος;

Οι συσκευές αποστείρωσης λειτουργούν με ιονισμό πλάσματος, που είναι αβλαβές για τον άνθρωπο. H διαδικασία παράγει συνθετικά αρνητικά και θετικά ιόντα.

Αυτά διεισδύουν στα κυτταρικά τοιχώματα των ιών και των βακτηρίων που βρίσκονται στον αέρα και στις επιφάνειες, καταστρέφοντας τη δομή του DNA ή του RNA στον πυρήνα των κυττάρων των ιών και στα προκαρυωτικά των βακτηρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η αναπαραγωγή ιών και βακτηριδίων ή σταματά τελείως με την εξόντωσή τους.

Ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα πάνω από 99,9% αυτών των προϊόντων έναντι βακτηρίων και ιών (συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 / Covid 19).